Om podcasten

Historien bak Forskning til Folket

Podcastserien Forskning til Folket handler om god formidling. Målet med podcasten er å gi forskere verktøyene de trenger for å bli trygge og motiverte formidlere av sin fagkunnskap. I hver episode kan du få tips fra forskere som selv er aktive formidlere, og fagfolk som har erfaring fra medie- og kommunikasjonsbransjen. Under kan du lese mer om programlederen for serien, Mari Lund Eide. Hun er skoleforsker og selv en ivrig formidler. 

Denne podcasten er produsert på Læringslaben ved Universitetet i Bergen og er en del av pliktarbeidet som Eide gjennomfører som stipendiat ved universitetet. 

Møt programlederen

Mari Lund Eide

Foto: Stine Mari Velsvik

Mari Lund Eide er programleder for Forskning for Folket. Hun er doktorgradsstipendiat i engelsk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen hvor hun forsker på hvordan engelsklærere håndterer og opplever kontroversielle tema i sin undervisning. Hun er utdannet lektor i engelsk, men før hun ble skoleforsker, jobbet hun som kommunikasjonsrådgiver. Dette er hennes filosofi:

 

Jeg er  rett og slett opptatt av å gjøre det kompliserte enkelt. Det har vært min viktigste arbeidsoppgave i årene jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver, og noe jeg vil ta med meg inn i forskeryrket. Da jeg ledet Forskningsdagene ved Nord universitet og i arbeidet med klarspråk i brev fra Skatteetaten, var min arbeidsoppgave å hjelpe eksperter på snevre felt til å snakke med med allmennheten på en forståelig måte.  I en tid hvor  desinformasjon er lett tilgjengelig, har det aldri vært viktigere for forskere å nå ut med forskningsbasert kunnskap. Dette er et av våre viktigste samfunnsoppdrag. Derfor må vi forskere spørre oss selv hvem vi ønsker å snakke med, hvem som har nytte av budskapet vårt, og i hvilke kanaler vi skal være til stede. Vi må også trene på å skrive og snakke slik at målgruppene våre forstår hva budskapet vårt er.  Men å forenkle det kompliserte kan være vanskelig, og forskere trenger trening i å formidle for å mestre det håndverket formidling er. Jeg håper denne podcast-serien kan bidra til å gi forskere verktøyene de trenger.

Mer om formidling fra Mari Lund Eide

De viktige støttespillerne

Kommunikasjonsrådgivere er et viktig mellomledd når forskere skal ut i media. Les min kronikk om hvordan forskere og kommunikasjonsrådgivere kan samarbeide bedre.

Forsker møter formidler: seks råd for bedre samarbeid

Ansvaret for forskningsformidling ligger ikke kun hos forskerne eller kommunikasjonsrådgiverne, men i møtene mellom dem, skriver Mari Lund Eide. Hun gir seks råd for å styrke samarbeidet.

 
Foto: Stine Mari Velsvik

Om formidling i Khrono

— Som forsker kan tenke mer over hvem målgruppen for formidlingen er og hvilket format forskningen passer å bli formidlet i. Hvem ønsker man å «snakke med», liksom?

Why should young researchers bother to disseminate their research?

Spending time on dissemination is perhaps your lowest priority as a new researcher– you have no findings, scarce expertise, and a few vague ideas (and lots of questions that you do not hold the answers to). But there are many reasons why new researchers could benefit from disseminating their research in the early stages of their project – here are five of them